Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Välkommen till Utsiktens skola, Lidingö.

För oss är naturen självklar! Att leka fram kunskap väcker lust och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna tre till sex år. Friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser med alla sinnen är grunden i I Ur och Skurs utomhuspedagogik. Hos oss får ditt barn röra på sig, lära sig om natur och allemansrätt och värna om miljön. Vi ger ditt barn en start på en livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil. Något som följer barnen vidare i livet. Vi kallar naturen för världens bästa klassrum – för ett framtida hållbart samhälle i praktiken.

Länk till vår egen hemsida är http://iurochskurutsikten.se/

Skolan

Vi är stolta över att vara Sveriges första I Ur och Skur skola och har sedan 1994 framgångsrikt bedrivit upplevelsebaserad undervisning, både i och utanför klassummet. Vi tror på upplevelsebaserat lärande och skapar därför utomhuspedagogik som också främjar friluftslivet. Vi vill ta till vara den fantastiska miljö vi har på Lidingö och vi använder ofta naturen som vårt klassrum. Vi är en skola med små klasser, där barn får utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och får de kunskaper som behövs för att möta dagens samhälle.

Fritidshemmet/ fritidsklubben

På fritids och fritidsklubben, vill vi ge barnen en meningsfull fortsättning på skoldagen, där barnen har möjlighet att ta del av dagliga aktiviteter och leka med kompisar. Vi ledare finns med i både skolverksamheten och fritidsverksamheten för att se och finnas för barnen under hela dagen. Det ger oss större förståelse för barnen och möjlighet till att bygga starkare band.

Kontakt:

rektor@iurochskurutsikten.se
Rektor Cecilia Bolinder
telnr:0709 770878

Förskolan

Förskolan ligger på Grönbyvägen 3. I Ur och Skur Utsiktens förskola startade 1994 i Villa Karlshäll på Lidingö. I augusti 2016 flyttade vi in i lokaler på Grönbyvägen som är mer anpassade för förskola. Vi som arbetar på förskolan är utbildade pedagoger som barnskötare, förskollärare och lärare med ett genuint intresse för natur, miljö och friluftsliv. Som grund arbetar vi efter förskolans läroplan, Lpfö 98, samtidigt som vi integrerar naturen och miljön i vår verksamhet. Vi har hög personal täthet drygt, 5 barn/ pedagog. Förskolan genomsyras av Friluftsfrämjandets barnfriluftsskolor.

Våra fyra hörnstenar är: Utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserad inlärning med alla sinnen och våra pedagogers förhållningsätt till barnen.

Kontakt:

forskolechef@iurochskurutsikten.se
Förskolechef Annelie Åsander
telnr: 08-731 58 78

admin@iurochskurutsikten.se
709493477