Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Välkommen till I Ur och Skur Förskola & Skola

På I Ur och Skur-förskolor och skolor tar vi tillvara på naturens egen förmåga att lära ut. Vår pedagogik är grundad på principen att barn lär sig bäst när de får vara aktiva och uppleva sin läromiljö direkt. Genom att integrera utomhusundervisning i vårt dagliga schema, främjar vi en djupare förståelse och respekt för naturen samtidigt som vi stödjer barnens övergripande utveckling.

Utomhuspedagogik i fokus

Vår utbildningsfilosofi omfattar en ständig växelverkan mellan inomhus- och utomhusmiljöer, där barnen får möjlighet att utforska, uppleva och reflektera. Vi tror att en balans mellan teoretisk undervisning och praktisk erfarenhet är nyckeln till ett meningsfullt och hållbart lärande.

Upplevelsebaserat lärande

Vår lärmiljö utnyttjar den naturliga världen för att engagera barnen i aktiviteter som utvecklar viktiga livsfärdigheter som problemlösning, kreativt tänkande och självständighet. Genom att använda naturen som ett levande klassrum, ger barnen möjlighet att direkt se resultaten av vad de gör vilket hjälper dem att förstå och minnas det de lär sig bättre.

Pedagoger som inspirerar och stöttar

Våra pedagoger är noggrant utbildade för att leda barnen genom deras lärande äventyr. De agerar som guider och förebilder, och arbetar hand i hand med barnen för att upptäcka och utforska den värld de lever i. Varje pedagog strävar efter att skapa en trygg och stimulerande miljö där barnen känner sig uppmuntrade att ställa frågor och söka svar.

En utbildning anpassad för framtiden

På I Ur och Skur-förskolor och skolor ser vi det som vårt uppdrag att förbereda barnen för en framtid där miljön och hållbarhet kommer att spela en central roll. Vår utbildning ger barnen de verktyg de behöver för att bli medvetna, ansvarsfulla och aktiva deltagare i samhället.

Om du är nyfiken på vår unika utbildning eller vill veta mer om hur vi kan stödja ditt barns utveckling och upptäckarglädje, tveka inte att kontakta oss.