Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Vår historia

År 1983 väckte Siv Linde och Susanne Drougge tanken om en förskola som grundar sig på Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Under två år arbetade de fram I Ur och Skurs verksamhetsidé med Skogsmulleverksamheten som utgångspunkt.

Siv Linde och Susanna Drougge kombinerade arbetet som förskolelärare med att vara Skogsmulleledare vid Friluftsfrämjandet på sin fritid under 1980-talet. Det är också i just Friluftsfrämjandet som I Ur och Skur har sina rötter. Pedagogikens kärnprocess växte fram och förankrades i upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik, natur och miljökunskap, friluftsliv och ett medvetet ledarskap.

Att Siv och Susanne döpte sin förskola till Mulleborg är inte så konstigt. De hade innan, vid sidan av sina jobb på förskola, också varit Skogsmulleledare hos Friluftsfrämjandet på sin fritid. Idag drivs även pedagogisk omsorg, fritidshem och skolor enligt I Ur och Skur-modellen.

IUS från början från Siv.jpg

För Siv och Susanne var det självklart att utveckla barns kunskap och lärande med naturen som bas. Ökade kunskap ger barnen förutsättningar att bygga upp sin naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen. Barnen får möjlighet att redan i tidig ålder bekanta sig med och lära sig om hur man uppträder i naturen.

En kontinuerlig vistelse utomhus under barndomen kan bidra till en ökad miljömedvetenhet (Wells & Lekies, 2006; Faskunger, Szczepanski & Åkerblom, 2018). För att uppnå detta är det viktigt att barnen trivs och har roligt året om, på gården och i naturen. Arbetssättet är långsiktigt med det övergripande målet upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken.

År

Viktiga händelser inom I Ur och Skurs utveckling

1985 Den första I Ur och Skur-förskolan startar: I Ur och Skur Mulleborg, Lidingö
1987 Friluftsfrämjandet ställer sig bakom idén med I Ur och Skur
1989 Stiftelsen I Ur och Skur bildas genom donationer
1995 I Ur och Skur ingår i Friluftsfrämjandets organisation
1995 Den första I Ur och Skur-skolan startar: I Ur och Skur Utsikten, Lidingö
2010 Bolaget Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB bildas
2015 I Ur och Skur Utveckling AB blir huvudman, startar och driver förskolor och skolor
2020 I Ur och Skur firar 35 år. Det finns drygt 200 enheter som bedriver I Ur och Skur-utbildning

De första åren

Lösenord för filmen: mulleborg