Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Systematiskt kvalitetsarbete

För att verksamheten kontinuerligt ska utvecklas och för att måluppfyllelsen ska vara hög krävs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Lpfö18 och Lgr22.

Dokumentationer av olika slag används för att säkerställa utbildningens arbete mot läroplanerna, men också för att följa och synliggöra varje barns utveckling och lärande. Med hjälp av dokumentationer kan lärarna identifiera utvecklingsområden och arbeta för att utveckla dessa ytterligare för att öka måluppfyllelsen och kvaliteten.

Genom systematiskt kvalitetsarbete kan verksamheten regelbundet stämma av att kvalitetsutvecklingen leder mot målet. Dokumentationen skapar en delaktighet mellan alla i arbetslaget, barn och vårdnadshavare. Inom I Ur och Skur syns inte bara dokumentationer inomhus utan även utomhus. På husväggen, vid komposten eller på träd är exempel på platser där dokumentationer av olika slag kan förekomma.

Inom det systematiska kvalitetsarbetet ingår arbetet med olika planer till exempel planen mot diskriminering och kränkande behandling. Det systematiska kvalitetsarbetet förankras till aktuell forskning och beprövade erfarenheter. Kontinuerlig omvärldsbevakning är centralt för att utveckla utbildningen.