Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Organisation

I Ur och Skurs organisation bygger på delaktighet i alla led – från barn, vårdnadshavare, enhet med rektor, kontorsanställda till styrelse.

Huvudman: Styrelse och VD Kerstin Andersson, kerstin.andersson@iurochskur.se

Styrelse och personal: Om oss- vår organisation

Organisationen bygger på delaktighet i alla led från barn, vårdnadshavare, enhet med rektor, kontorsanställda till styrelse.

Medarbetarna inom förskolan och skolan är organiserade i arbetslag med arbetslagaledare, förskollärargrupp som tillsammans med samordnare och rektor verkar för enhetens bästa.
Rektorsgruppen har möten varje vecka samt konferensdagar under året för utveckling, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

På kontoret i Danvikstull arbetar följande personal:

HR som ger stöd för rektorer i personalfrågor och vid rekrytering av ny personal.
Etableringsansvarig stöd för rektorer i kontakt med fastighetsägaren, avtal samt etablering av nya enheter med I Ur och Skur som huvudman.
Ekonomiavdelning lön och fakturering, stöd i budgetarbete och uppföljning.
Pedagogisk kvalitetsutvecklare stöd i SKA arbete, utbildningar och kompetensutveckling.
VD leder rektorer och har huvudmansansvar tillsammans med styrelsen.