Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Om oss

I Ur och Skurs pedagogik bygger på upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. Pedagogiken utgår från en kärnprocess som innehåller utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande, natur- och miljökunskap, friluftsliv och ett medvetet ledarskap.

I Ur och Skurs pedagogik har i nästan fyrtio år använts inom förskole och skolverksamhet. Pedagogiken vilar på vetenskaplig grund och kännetecknas bland annat av ett nära samband mellan forskning, utbildning och praxis i yrkesutövandet.  

Med utgångspunkt från läroplanerna ges barnen daglig rörelse, friluftsliv och ett lustfyllt lärande för att lägga grunden för en hållbar livsstil i praktiken.

Lärarna inom I Ur och Skur gör dagligen didaktiska val för att förlägga utbildningen på verkliga platser. Där en växelverkan mellan ute och inne ger lärandet en naturlig koppling mellan teori och praktik. Genom upplevelse och reflektion ges barnens förutsättningar att befästa sin kunskap.

Utbildningen genomsyras av ett hållbart synsätt där de tre dimensionerna av hållbar utveckling ses som ett paraply för utbildningen. Barnen ges möjligheter till problematiserande som leder till handlingsberedskap.