Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Skogsmulle

Vill du öka det lustfyllda lärandet och ge barnen friluftsliv på schemat redan i förskoleåldern? Då ska du titta närmare på Skogsmulle i förskolan som låter barnen uppleva naturen och årstidernas skiftningar med alla sinnen. Skogsmulle i förskolan erbjuder barnen ett upplevelsebaserat lärande. Där barnet undersöker och utforskar tillsammans med en nyfiken och engagerad pedagog. Förutom massor av rörelseglädje får barnen grundläggande friluftsfärdigheter som de kommer att ha nytta av resten av livet.

Naturen är en fantastisk undervisningsresurs och vi hjälper dig att använda den!

Naturen är en perfekt lärmiljö och det finns ett starkt vetenskapligt stöd för utomhusundervisning i både förskola och skola. Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. För att underlätta för dig som undervisar erbjuder vi en kvalitetssäkrad pedagogik med koppling till läroplanerna.

Skogsmulle i förskolan – där barnens äventyr i naturen tar sin början!

Skogsmulle är en älskad karaktär som introducerar hundratusentals barn till naturens underverk och utrustar barnen med grundläggande friluftsfärdigheter som blir värdefulla genom hela deras liv. Med Skogsmulle i förskolan får barnen regelbundna utomhuspass och kan uppleva friluftsliv och lära sig om miljön genom lekfulla och lärorika aktiviteter. Barnen får bland annat grundläggande kunskaper om vad allemansrätten innebär samt hur man håller sig torr, varm och mätt ute i alla väder. Kretslopp, livscykler och näringskedjor är några exempel på vad förskolegruppen får utforska tillsammans. Hela idén bakom Skogsmulle i förskolan är att ge barnen ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande. Våra aktiviteter är designade för att stimulera barnens nyfikenhet och lust till lärande.

Välutbildade pedagoger skapar en dynamisk lärmiljö

Skogsmulle i förskolan leds av pedagoger som har gått vår ledarutbildning och som med nyfikenhet, erfarenhet, rörelse och gemenskap låter spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen. Det kan handla om allt från att uppmärksamma det som lever och växer i naturen till att bygga vindskydd.

Engagera era barn i Skogsmulle i förskolan

Ge era barn möjligheten att växa och utvecklas med naturen som en arena för lärande. Varje Skogsmulle-pass är utformat för att vara både utbildande, lustfyllt och minnesvärt. Nyfikenhet och förundran är två bärande delar i undervisningen. Skogsmulle i förskolan erbjuder barnen ett upplevelsebaserat lärande. Där barnet undersöker och utforskar tillsammans med en nyfiken och engagerad pedagog.

Skogsmulle i förskolan passar dig som vill:

  • ge förskolebarnen en positiv upplevelse av naturen och friluftslivet
  • ha ett utomhuspass i veckan under några veckor höst och vår.
  • introducera utomhusundervisning på schemat under lekfulla och utforskande former
  • använda en väl beprövad utomhuspedagogik med koppling till läroplanen

Vill du veta mer – kontakta oss på: skogsmulle@iurochskur.se

Kontakta oss