Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Vår organisation

I Ur och Skur grundades av Siw Linde och Susanne Drougge 1985. Pedagogiken har sina rötter i Friluftsfrämjandet och startskottet gick när de två förskolelärarna startade Mulleborg på Lidingö – den allra första I Ur och Skur-förskolan.

Att Siv och Susanne döpte sin förskola till Mulleborg är inte så konstigt. De hade innan, vid sidan av sina jobb på förskola, också varit Skogsmulleledare hos Friluftsfrämjandet på sin fritid. Idag drivs även pedagogisk omsorg, fritidshem och skolor enligt I Ur och Skur-modellen

Friluftsfrämjandet I UR och Skur Utveckling AB ägs till 100 % av Friluftsfrämjandets ideella riksorganisation. Bolaget är icke vinstdrivande; allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamhetsutveckling.

Varumärket I Ur och Skur används av antingen licenstagare eller de aktörer som har Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling som huvudman. Licenstagare kan ha olika driftsformer: kommunal, personalkooperativ, föräldrakooperativ, ekonomiska förening, aktiebolag eller enskild firma.

Nätverk

De som bedriver förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och skolor enligt I Ur och Skurs modell är organiserade i nätverk som träffas en gång varje termin.

Dessa nätverksträffar innehåller nyheter från I Ur och Skur Utveckling och Friluftsfrämjandet, samtal, diskussioner och kollegialt lärande utifrån aktuella läroplaner, metoder, forskning och ämnen. Mötena är rådgivande för utbildningen och i viss mån även beslutsfattande. Nätverksorganisationen ger alla enheter möjlighet att påverka utvecklingen genom sin nätverksansvariga. Dessa sammankomster är mycket viktiga för kvalitetssäkringen av I Ur och Skur.

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling utvecklar pedagogiken inom verksamheten. Kommunen har ansvar för tillsyn av förskolans och den pedagogiska omsorgens kvalitét gällande lagar och förordningar. Skolinspektionen ansvarar tillsynen på skolor.

Se vår organisationsskiss nedan:

ius-organisation.png