Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Vår organisation

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling ägs till 100% av Friluftsfrämjandet riksorganisation, är inte vinstdrivande och all eventuellt överskott återinvesteras i verksamhetsutveckling.
Friluftsfrämjandet är en ideell riksorganisation som funnits sedan 1892 med ändamål att främja folkhälsa och livsglädje. En utbildnings- och ledarorganisation.

Friluftsfrämjandets riksorganisations styrelse har genom utskottet för förskola och skola, ansvar för uppföljning av I Ur och Skur Utvecklingsverksamhet. I Ur och Skur Utvecklings styrelseordförande är viceordförande i Friluftsfrämjandet riksorganisation.

Ägar- och ledningskretsen med dess sammansättning av kompetenser ska alltid uppfylla kraven på insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten enligt Skollagen.
Administrationen har sju anställda på ett gemensamt kontor tillsammans med Friluftsfrämjandet riksorganisation och Region Mälardalen.
I Ur och Skur Utveckling har cirka 160 licenstagare till konceptet och är huvudman för 11 förskolor inklusive en skola och är arbetsgivare för dryga 140 medarbetare.

Varumärket I Ur och Skur används av antingen licenstagare eller de aktörer som har Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling som huvudman. Licenstagare kan ha olika driftsformer: kommunal, personalkooperativ, föräldrakooperativ, ekonomiska förening, aktiebolag eller enskild firma.

Varumärket I Ur och Skur används av alla som arbetar med I Ur och Skurs pedagogik både i form av licenstagare och I Ur och Skur Utveckling som huvudman.
Licenstagare har olika driftsformer och huvudmän som; kommun, personal- eller föräldrakooperativ, bolag, stiftelser eller föreningar.

Nätverk

De som bedriver förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och skolor enligt I Ur och Skurs modell är organiserade i nätverk som träffas en gång varje termin.

Dessa nätverksträffar innehåller nyheter från I Ur och Skur Utveckling och Friluftsfrämjandet, samtal, diskussioner och kollegialt lärande utifrån aktuella läroplaner, metoder, forskning och ämnen. Mötena är rådgivande för utbildningen och i viss mån även beslutsfattande. Nätverksorganisationen ger alla enheter möjlighet att påverka utvecklingen genom sin nätverksansvariga. Dessa sammankomster är mycket viktiga för kvalitetssäkringen av I Ur och Skur.

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling utvecklar pedagogiken inom verksamheten. Kommunen har ansvar för tillsyn av förskolans och den pedagogiska omsorgens kvalitét gällande lagar och förordningar. Skolinspektionen ansvarar tillsynen på skolor.

Se vår organisationsskiss nedan:

ius-organisation.png