Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Skola med fritidshem

Med ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt ges eleverna möjlighet till en undervisning som förläggs både inom- och utomhus, där den teoretiska undervisningen kompletteras med praktiska moment. De upplevelsebaserade delarna, tillsammans med reflektion, stärker elevernas möjlighet till lärande.

I dag finns sju skolor och elva fritidshem – från Sikfors (Piteå) till Skåne – som använder sig av vår pedagogik. På I Ur och Skur Skattkammarön i Norrköping använder de sig av pedagogiken ändå upp till årskurs nio.

Inom I Ur och Skur samverkar skolan och fritidsverksamhet och kan därmed ge ökad möjlighet till friluftsliv och äventyr av olika slag. Paddling, naturparkour och klättring är vanliga inslag, vid sidan av årligen återkommande hajker och läger. Lgr22 framhåller att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande. Läroplanen betonar också att eleven ska ges möjlighet att genom lek bearbeta intryck, utveckla kreativitet, pröva sin identitet samt utveckla sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Gruppstärkande aktiviteter är vanligt förekommande, både i skolan och på fritidshemmet. Eleven ges till exempel möjlighet att hantera kniv, bygga trefot och vindskydd, göra upp eld, laga mat över öppen eld samt att hantera stormkök. Aktiviteter utformas så att läraren och eleverna tar vara på årstidernas olikheter och möjligheter.

Under läsåret ges både lärare och fritidspedagoger möjlighet att nätverka vid olika tillfällen. Ett exempel är I Ur och Skurs årliga skolkonferens där de under två dagar möts för erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling.