Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogiken

I Ur och Skur-pedagogik, som används inom förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem, utgår ifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18) och Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22).

I Ur och Skur erbjuder lärande med hela kroppen och alla sinnen för barn från 1 år till 15 år.
Pedagogiken stimulerar ett rörelse rikt liv under förskole- och skoldagarna. Metod och förhållningssätt utmärker pedagogiken med närvarande, medagerande och medundersökande lärare. Praktiska erfarenheter tillsammans med boklig bildning utvidgar förståelsen för det som ska läras. Att med hela kroppen få uppleva en längd, en omkrets, en kubikmeter eller en bokstav ger möjlighet att fördjupa förståelsen och ger förutsättningar att komma ihåg kunskapen bättre. Kunskapen sitter i sinnesupplevelsen tillsammans med begrepp, ord och texter som kompletterar varandra i undervisningen. Digitala- och analoga verktyg används både i inomhus- och utomhusmiljöer. Nyfikenhet tillsammans med konstruktion och experimenterande, att ställa hypoteser för att sedan få bekräftelse eller ny kunskap är ett led i pedagogiken. Genom lek och lärande i omsorgsfulla situationer erbjuds ett lustfyllt lärande i autentiska (verkliga) miljöer.

Pedagogikmodell

Sedan 1985 har I Ur och Skur utvecklat pedagogiken som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna beskrivs i boken I Ur och Skur – Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken (Gustavsson & Söderberg, 2023).

Inspiration har hämtats från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori(Andersson, 1980).

De olika nivåerna är beroende av varandra och kan ses som ett sammanhängande system som påverkar varandra och tillsammans med aktuella läroplaner utgör I Ur och Skur-pedagogiken.

Centrum som allting utgår ifrån är barnet. För att en I Ur och Skur-enhet ska erbjuda en verksamhet med hög kvalitet är samtliga nivåer i cirkeln viktiga.

Den upplevelsebaserade utbildningen fören hållbar utveckling i praktiken är beroende av ett medvetet ledarskap hos lärarna samt ett utomhuspedagogiskt och ämnesövergripande förhållningssätt.

I utbildningen möter barnen olika uttrycksformer i lek, äventyr och friluftsliv.  

 

Metodcirkel-blå-ht-2023.png

I Ur och Skur – Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken

Under drygt trettio år har I Ur och Skur prövat, diskuterat och utvecklat pedagogiken och tillsammans i olika nätverk dokumenterat densamma. Den beprövade erfarenheten som vuxit fram i det vardagliga arbetet i förskola och skola visar på I Ur och Skur-lärarnas gemensamma kunskap. Köp boken i webbshoppen