Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande

Utomhuspedagogiken det förhållningssätt till undervisning och lärande som genomsyrar alla delar av I Ur och Skurs verksamhet.

Utomhuspedagogik innebär att undervisningen förläggs både ute och inne. I detta upplevelsebaserade lärande, där teoretiska och praktiska moment varvas, får barnet möjlighet att vara en aktiv del i sin egen lärprocess.

Kunskaperna förankras genom ett medvetet arbete med dialog och reflektion. Lärarnas medvetna val av plats för undervisning, lek och lärande ger barnen möjlighet att se samband och helheter (Szczepanski, 2007). Lärande erbjuds för hela kroppen och alla sinnen vilket ger fler barn möjlighet att befästa kunskap.

Fördelningen mellan antal timmar utomhus anpassas efter väderleksförhållanden, typ av aktivitet och barnens ålder. Lärare inom I Ur och Skur gör dagligen didaktiska val avseende var lärandet sker bäst och i enlighet med Lpfö18; lugna och fartiga aktiviteter varvas så att dagen har en väl avvägd rytm.

Rekommendationer för förskolebarn (1–5 år) är fysisk aktivitet av olika intensitet, minst 180 minuter varje dag. – Av dessa ska minst 60 minuter vara pulshöjande.

Yngre barn, som är mer stillsamma och därmed har svårare att hålla värmen, har längre pass inomhus under kallare årstider.