Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Hållbar Utveckling

Arbetet med hållbar utveckling är en röd tråd i hela I Ur och Skurs verksamhet. Vi har ett väl förankrat arbete där social, ekonomisk och ekologisk dimension vävs samman med arbetet med barnkonventionen och de globala målen.

En positiv framtidstro ska prägla barnens utbildning. De ska kunna tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.  

Lärarna ska skapa förutsättningar så att barnen kan ta tillvara på sin nyfikenhet. Barnen ska utmanas och stimuleras i deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.  

I Ur och Skur har som målsättning är att lägga grunden till miljömedvetenhet. Barnen ska ges möjlighet att utveckla ett varsamt förhållningssätt till miljön och naturen (Lpfö18, Lgr22). Målet är att det förhållningssätt till natur och miljö som tillämpas ska leda till ett naturligt levnadssätt när barnen blir vuxna.

Arbetet med hållbar utveckling är en röd tråd i hela I Ur och Skurs verksamhet. Vi har ett väl förankrat arbete där social, ekonomisk och ekologisk dimension vävs samman med arbetet med barnkonventionen och de globala målen.

Hållbar utveckling

Med Skolverkets läroplaner Läroplan för förskolan (Lpfö18 2018) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22 2022) som utgångspunkt, ger I Ur och Skur barnen förutsättningar för ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. Läs den här