Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Har du synpunkter eller klagomål?

Eftersom vi ständigt vill förbättra vår verksamhet är alla synpunkter från barn, elever, och vårdnadshavare viktiga.

Har du synpunkter på något i vår verksamhet så vill vi få kännedom om detta. Dina synpunkter gör att vi och vår verksamhet ständigt kan bli bättre. Genom kontakt och dialog får vi då möjlighet att rätta till det som gått fel och reda ut eventuella missförstånd. 

Vem ska man kontakta?

Ta i första hand kontakt med närmaste personal och framför din synpunkt. Om det föreligger problem och detta inte kan lösas genom kontakt med den närmaste personalen ber vi dig att du vänder dig till rektor/förskolechef som ansvarar för verksamheten. Om du trots kontakt med rektor/förskolechef upplever att frågan inte är löst, ber vi dig kontakta huvudman. Namn och kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan på särskild blankett. Ditt klagomål kommer att utredas skyndsamt och du kommer att få ett skriftligt svar (per mejl eller brev). Det finns möjlighet att vara anonym, men då kommer du inte att kunna få återkoppling.

Kontaktuppgifter

Förskolechef finner du under varje förskolas webbsida. 

Huvudman:
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB
Vd Kerstin Andersson
Tel: 08-449 22 72
kerstin.andersson@iurochskur.se

Har du klagomål / synpunkter?