Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Fritidsverksamhet

I Ur och Skurs pedagogik bedrivs inom fritidshemmen sedan 1995. Med utgångspunkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) tillsammans med I Ur och Skurs förhållningssätt och metoder erbjuds eleverna ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken.

Fritidsverksamheten vid I Ur och Skur är till största delen förlagd utomhus – med lek, äventyr, rörelse och friluftsliv som prioriterade mål. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) betonar att fritidshem ska stimulera utveckling och lärande samt erbjuda barnen meningsfull fritid. Verksamheten ska utmana och inspirera barnet till nya upptäckter.  

Inom I Ur och Skurs fritidsverksamhet ges möjlighet till friluftsliv och äventyr av olika slag. – Paddling, naturparkour och klättring är vanliga inslag, vid sidan av årligen återkommande hajker och läger. Lgr22 framhåller att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande. Läroplanen betonar också att barnet ska ges möjlighet att genom lek bearbeta intryck, utveckla kreativitet, pröva sin identitet samt utveckla sin förmåga att samarbeta och kommunicera. 

Gruppstärkande aktiviteter är vanligt förekommande, både i skolan och på fritidshemmet. Barnet ges till exempel möjlighet att hantera kniv, bygga trefot och vindskydd, göra upp eld, laga mat över öppen eld samt att hantera stormkök. Aktiviteter utformas så att läraren och barnen tar vara på årstidernas olikheter och möjligheter. 

Under läsåret får både lärare och fritidspedagoger möjlighet att nätverka vid olika tillfällen. Ett exempel är vår årliga skolkonferens där de under två dagar möts för erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling.

För vetskap går det att vara fritidshem med I Ur och Skur licens utan att skolan har licens.