Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Frågor och Svar om I Ur och Skur

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från vårdnadshavare.

Finns I Ur och Skur i skolan?

I Ur och Skurs pedagogik för skola har utvecklats sedan starten av den första skolan 1995. Totalt finns sju skolor från förskoleklass till årskurs nio och elva fritidshem som använder sin av I Ur och Skurs pedagogik.

Hur särskiljer sig I Ur och Skurs pedagogik mot den traditionella skolan?

Det är särskilt tre punkter som särskiljer sig: utomhuspedagogiken, friluftslivet och hållbar utveckling med hälsa och rörelse.

Det utomhuspedagogiska arbetssättet ger möjligheter att befästa lärandet i hela kroppen. Läraren planerar utbildningen och undervisningen så att en växelverkan sker mellan att använda undervisningsrummen ute/inne. Teorin befästs genom praktiska moment på autentiska (verkliga) platser. Barnen ges möjligheter till ett upplevelsebaserat lärande där hela kroppen och många sinnen stimuleras. Genom ett reflekterande arbete kan kunskaperna befästas.

Friluftslivet är också en del som utmärker I Ur och Skurs pedagogik. Inom I Ur och Skur-pedagogiken används Friluftsfrämjandets barnverksamhet:

Skogsknopp (1–2 år)
Skogsknytte (3–4 år)
Skogsmulle 5–6 år)
Strövare (6–8 år)
Frilufsare (9–13 år)
TVM (14–25 år)

Många enheter använder sig även av Friluftsfrämjandets barnverksamheter vintertid: Barnskidor (Lagge) och Barnskridskor (Skrinna).

I Ur och Skur har ett övergripande arbete med hållbar utveckling, där fokus är att förankra en hållbar livsstil i praktiken. Barnen ges bland annat förutsättningar till rörelse varje dag. 

Är barnen aldrig inne?

Det är den stora fördomen om I Ur och Skur som starkt ska dementeras. Verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus; barnen är givetvis inomhus också. Alla I Ur och Skur har tillgång till hus/fastigheter. Utbildningen och undervisningen förläggs där den kan erbjuda bästa sätt för att lära i meningsfulla sammanhang. Det innebär barnen är både ute och inne, varje dag.

Vill barnen leka utomhus även på fritiden efter att ha varit ute största delen av dagen?

Barn är olika och det finns naturligtvis stora individuella olikheter. Men för många barn på I Ur och Skur är det naturligt att leka utomhus vilket gör att många av dem ofta väljer att vara ute även på fritiden. En erfarenhet är att barnen som går eller har gått på en I Ur och Skur är väldigt kreativa och har lätt att starta lekar och aktiviteter på icke anlagda platser.

Har I Ur och Skur samma pedagogiska tyngdpunkt som övriga förskolor eller är de bara ute och går i skogen?

I Ur och Skur arbetar efter samma styrdokument som alla andra förskolor/skolor. All utbildning och undervisning utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö18) och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22). Med hjälp av I Ur och Skurs pedagogik utbildas lärarna i hur de ska ge barnen förutsättningar till utveckling och lärande i förskolan och metoder för att uppnå målen inom skolan.

Behöver barnen särskilda kläder för at vara på en I Ur och Skur?

För att barnen ska kunna var ute längre pass krävs funktionsdugliga kläder. Det är viktigt att hålla efter kläderna till exempel att impregnera dem så att de tål väta. Det finns många märken som har bra och billigare funktionskläder till barn. I second hand butiker, på klädbytardagar och Friluftsfrämjandets bytardagar kan man hitta billiga och bra funktionella kläder och utrustning. För att klä sig rätt lärs sig barnen tre lagers principen. På sidan klädråd kan du få mer information.

Hur blir det med finmotoriken när ni är mycket utomhus? 

Att utveckla sin finmotorik är lika viktigt som all annan utveckling, så naturligtvis tillgodoser vi det inom I Ur och Skur. Finmotoriska aktiviteter erbjuds både inomhus och utomhus.

Hur funkar det med att lämna på morgonen utomhus?

Varje barn tas emot speciellt, det spelar ingen roll om det sker inomhus eller utomhus. I de fall verksamheten är ute när ett barn överlämnas eller hämtas fungerar det alldeles utmärkt. För många barn underlättar det vid hämtning/överlämning att inte behöva starta/avsluta dagen i en hall.

Hur arbetar ni med säkerheten?

Inom I Ur och Skur har vi en noggrann säkerhet. Planer för olika moment och olika platser finns på varje enhet. Till exempel krisplaner, in- och utrymningsplaner, planer vid användandet av eld och stormkök mm Lärarna går utbildningar bland annat i HLR, Barnolycksfall, Brand, Hitta Vilse.

Är barnen verkligen friskare?

Forskning visar att barn på I Ur och Skur drabbas av färre infektionssjukdomar än barn på andra förskolor. Det beror sannolikt på att virus och bakterier har svårare att spridas utomhus.  

Barnen rör på sig mer vilket också är hälsosamt. Det ger en grund för ett fortsatt aktivt och hälsosamt liv. Annan forskning visar att barnen som har varit utomhus och lekt har lättare än andra att koncentrera sig när de kommer in. Det är förstås värdefullt i såväl skolan som förskolan. 

Hur fungerar toalettbesök och sovstunder?

När vi är på gården eller i närområdet går vi in på toaletten. När vi är ute i naturen finns det olika sätt att lösa toalettbesöken på. De yngre barnen kan till exempel sitta på potta eller över en grävd grop. För de lite äldre barnen kan vi bygga en utetoalett. Ledaren har alltid med sig en spade, toalettpapper, blöjor och vatten/våtservett i ryggsäcken.

De yngsta barnen sover utomhus i vagnar, på sovaltaner eller i vindskydd. Om det under några dagar under vintern är för kallt sover barnen inomhus.

Är det bara friluftsmänniskor som väljer att ha sina barn på I Ur och Skur?

Efter snart 40 års erfarenhet har vi sett att vårdnadshavare väljer förskola/skola av många olika anledningar. En del vårdnadshavare är friluftsintresserade. Några vill att deras barn ska få ta del av friluftslivet och naturen då de inte själva har det intresset. Vissa vårdnadshavare väljer I Ur och Skur på grund av närheten till boendet och många väljer I Ur och Skur på grund av pedagogiken och personalens engagemang.