Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och kan bedrivas på olika sätt. Till exempel som en verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, olika flerfamiljslösningar eller i särskild lokal.

Med utgångspunkt i Läroplan för förskolan (Lpfö18) och med I Ur och Skurs förhållningssätt och metoder erbjuds barnen inom den pedagogiska omsorgen ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. I Ur och Skurs pedagogik vilar på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. I dagsläget finns tio pedagogiska omsorger som bedriver I Ur och Skurs pedagogik.

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i åldrarna 1–12 år, Skolverket påtalar att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Kommunen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. Läs mer på Skolverkets webbplats.