Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Rörelse

På I Ur och Skur rör vi oss varje dag. Barnen får förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga, genom fysiska aktiviteter i olika naturmiljöer.

Utbildningen på I Ur och Skur ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Leken har en central plats och ges stort utrymme inom I Ur och Skur. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barn rätt till lek, vila, fritid och rekreation anpassade till barnets ålder. Gärdenfors (2010) framhåller att föra in lek och motorisk aktivitet som bärande i utbildningens alla delar, vilket du finner inom 

I Ur och Skur (Gustavsson & Söderberg 2021)

Ny forskning har dystert budskap om att svenska fyraåringar rör sig minst i Norden.

Studier visar att 75 % av fyraåringar i Sverige sitter, ligger eller halvligger mer än hälften av sin vakna tid. Med I Ur och Skurs pedagogik kan vi ändra på den trenden. Av Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor och forskare i folkhälsovetenskap och Idrott & Hälsa på Högskolan i Kristianstad.

Läs artikeln här