Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

Skolans arbete genomsyras av friluftsliv. I Ur och Skur använder sig av Friluftsfrämjandets barnverksamheter, Strövare och Frilufsare. Arbetssättet är metodiskt uppbyggt och har en naturlig progression; friluftslivet, naturkunskapen och friluftstekniken ökas succesivt efter elevens natur-och friluftsvana.

Friluftsfrämjandets barnverksamhet ger eleven förutsättningar till rörelse, spänning och gemenskap genom friluftsliv. Eleven får möjligheten att uppleva, undersöka och utforska naturen. De ges förutsättningar att lära sig respektera allemansrätten och värna om miljön. Eleverna och lärarna går på upptäcktsfärder och äventyr. De lär sig om djur och natur och att vara aktsamma om allt levande.

Vintertid används barnverksamheterna för de yngre skolåldrarna. Barnskridskor Skrinna och barnskidor Lagge erbjuds på de platser där det är möjligt. Skogsmulles vänner, Laxe som bor vid vattnet, Nova som bor på planeten Tella och Fjällfina som har sin hemvist i fjällvärlden, används i olika sammanhang under året

Skolämnen som idrott, slöjd, naturvetenskap och hemkunskap används ämnesövergripande inom friluftslivet på en I Ur och Skur skola. Undervisningen väver samman dessa områden och ger eleven förutsättningar till en lustfylld och meningsskapande undervisning.

”Rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva genom livet. Genom rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor får människor redskap för att kunna påverka och ta ansvar för sin hälsa.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22, s.48)