Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Utomhuspedagogik

Skolor som använder sig av I Ur och Skurs pedagogik använder sig av ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt. Utomhuspedagogik innebär att undervisningen förläggs både ute och inne. Det innefattar ett upplevelsebaserade lärande där teoretiska och praktiska moment varvas. Eleven ges möjlighet att vara en aktiv del i sin egen lärprocess tillsammans med sina kamrater och en aktiv lärare.

Kunskaperna förankras genom ett medvetet arbete med dialog och reflektion. Lärarnas medvetna val av plats för undervisning, lek och lärande ger eleverna möjlighet att se samband och helheter (Szczepanski, 2007). Lärande erbjuds där hela kroppen och flera sinnen aktiveras vilket ökar elevernas möjligheter att befästa kunskap.

Lärare inom I Ur och Skur gör dagligen didaktiska val avseende var lärandet sker bäst och i enlighet med Lgr22.

Genom det utomhuspedagogiska förhållningssättet ges barnen varje dag förutsättningar till fysisk aktivitet. Kunskapsöversikten klassrum med himlen som tak lyfter fram att genom ökat antal undervisningstimmar utomhus och genom en växelverkan mellan utomhus- och inomhus undervisning kan skolor kunna bidra till att öka måluppfyllelsen och att få eleverna att må bättre. De framhåller även att utomhusundervisning kan bidra till ökad studiemotivation och att den ökade fysiska aktiviteten tillsammans med naturkontakt skapar positiva effekter på lärande, kognition och skolprestation (Faskunger, Szczepanski och Åkerblom, 2018).