Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Om Utsikten

Vår organisation

I Ur och Skur Utsikten skola är en fristående skola som drivs som en ekonomisk förening. Skolan är inte vinstdrivande vilket betyder att all vinst går tillbaka till våra elever. 

På I Ur och Skur Utsikten skola erbjuds ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. Genom det utomhuspedagogiska förhållningssättet förläggs undervisningen både i utomhus- och inomhusmiljöer och kopplar samman teori och praktik med upplevelse och reflektion. Barnen ges många lärotillfällen i vår fantastiska miljö på Lidingö. Vi är stolta över att vara Sveriges första I Ur och Skur skola och har sedan 1994 framgångsrikt bedrivit upplevelsebaserad undervisning med små klasser som möjliggör den pedagogiska modellen.  

I Ur och Skur utsikten startade år 1994 i villa Karlshäll på Lidingö som ligger naturskönt med utsikt över Gråviken. År 1999 utvidgades skolan och flyttade till nybyggda lokaler vid Kyrkviken. Vår verksamhet innefattar årkurs F-6.

Pedagogik

I Ur och Skur-pedagogik, som används inom Utsikten skola och fritidshem, utgår ifrån Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22).

Medvetet Ledarskap

Med utgångspunkt från läroplaner och Skollag använder sig lärarna av ett medvetet ledarskap. Där den aktiva läraren tillsammans med det aktiva barnet upptäcker, undersöker, upplever och agerar tillsammans. Genom Friluftsfrämjandets ledarsyn skapas ett läroklimat med välkomnande, inspirerande, kompetenta, aktiva och nyfikna lärare.

Upplevelsebaserat lärande

Att med hela kroppen få uppleva en längd, en omkrets, en kubikmeter eller en bokstav ger möjlighet att fördjupa förståelsen och ger förutsättningar att komma ihåg kunskapen bättre. Kunskapen sitter i sinnesupplevelsen tillsammans med begrepp, ord och texter som kompletterar varandra i undervisningen. Digitala- och analoga verktyg används både i inomhus- och utomhusmiljöer. Upplevelsebaserat lärande kan också handla om ett studiebesök på ett museum, arbetsplats eller fornminne. Det kan även innebära att vi bjuda in olika professioner som delar kunskap och upplevelser.

Utomhuspedagogik och friluftsliv

Forskningen är tydlig med att rörelse är viktigt för lärande. Vi ser därmed till att skapa undervisning där vi integrerar rörelse. Vi blandar teori inomhus med praktiska övningar utomhus. I utomhusmiljöerna är vissa förmågor i fokus och i inomhusmiljöerna andra.

I friluftslivet införlivar vi bland annat de samhällsorienterade och naturorienterande ämnena. Vi har utedagar på olika platser i närområdet men även på skridskobanan och i skidspåret.

Hållbar utveckling

Undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och arbetssätt som tar sig i uttryck i praktisk handling. De tre dimensionerna av hållbar utveckling, de globala målen och barnkonventionen verkar som ett paraply över vår undervisning. Barnen ges möjligheter att lägga grunden för miljömedveten livsstil.

Utsikten_20221101-56.jpg

Besök våra andra verksamheter

Utsiktens förskola

Vill du veta mer om Utsiktens förskola?

Besök sidan

Utsiktens fritidsverksamhet

Vill du veta mer om Utsiktens fritidsverksamhet?

Besök sidan