Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogiskt ledarskap

Vårt ledarskap, förhållningssätt och metoder för utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande grundas i vårt medvetna ledarskap 4M. Det innebär att pedagogerna är Medundersökande, Medupptäckande, Medupplevande och Medagerande. Pedagogerna finns nära barnen och är med och undersöker, upptäcker, upplever och agerar tillsammans. Det nära arbetet ger möjligheter till spontana undervisningssituationer och utgångspunkt för vidare lärande. Pedagogerna är lyhörda och låter varje barn, efter egen förmåga och utveckling, utveckla viljan att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten och miljön. Tillsammans med barnen är pedagogerna flexibla och fångar lärandesituationer utifrån barnens egna initiativ.

Hos oss ska alla känna sig trygga och förskolan ska präglas av glädje och gemenskap. Genom lösningsorienterade och flexibla pedagoger erbjuder vi barnen en lustfylld och meningsskapande utbildning. Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur använder sig av ledorden lust, kunskap och tillgänglighet. Målet är att erbjuda en lustfylld och meningsskapande utbildning. På IUS Tygelsjö lägger vi stor vikt vid att ha roligt med barnen. Alla som vistas på eller besöker förskolan ska känna sig välkomnande och väl bemötta.

Ledarsynen speglas av ledorden VI KAN. Orden står för att pedagogen är Välkomnande, Inspirerande, Kompetent, Aktiv och Nyfiken.

I vårt arbete mot målen i läroplanen använder vi oss av I Ur och Skurs metoder, friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap. Verksamheten bedrivs i form av växelverkan som innebär att vi arbetar både inomhus och utomhus. Utomhuspedagogik ses inte som motsatsen till inomhuspedagogik, utan det sker i ett samband och utgår från vilken miljö som de bästa möjligheterna för barnets lärande ges.  

Utomhuspedagogik

Arbetet med utomhuspedagogik är en process. Det är en plats där lärande tas tillvara, en metod att lära och en tydlig mening med lärandet. Utomhuspedagogiken bygger på växelverkan mellan ute- och innevistelse, upplevelse och reflektion, och mellan teori och praktik. Genom utomhuspedagogiken visas samband och helheter där upplevelsen är det centrala. Barnet får själv erfara och därigenom skapa sig egna erfarenheter. Barnen blir delaktiga i sin utbildning och utbildningen blir därigenom meningsskapande för barnet. 

Barnets bästa står alltid som en självklar utgångspunkt i vårt val av ute- eller innevistelse. Vi följer barnens behov och arbetar därav växelverkan mellan våra inomhuslokaler och utomhusmiljö.

I boken ”I Ur och Skur - Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken” av L. Gustavsson och L. Söderberg (2023) förankras I Ur och Skurs pedagogik till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

I Ur och Skur Tygelsjö följer ett pedagogiskt årshjul som baseras på Läroplanen för förskolan (Lpfö-18). Den pedagogiska dokumentationen följer samma årshjul, med denna metod kan barn och vårdnadshavare på ett enkelt sätt följa med oss på resan genom läroplanens alla delar.