Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

Friluftslivet är en del av friluftsfrämjandets barnverksamhet och en av kärnprocesserna inom I Ur och Skur. Friluftslivet erbjuder förutsättningar för att utveckla kunskap om sig själv och om naturen. Genom friluftslivet ges barnet stora möjligheter till att bygga upp en egen naturkänsla och möjlighet att utveckla färdigheter inom friluftsliv. Syftet är att främja lusten till fysisk aktivitet, omsorg om sin hälsa och utveckla sin sociala och emotionella kompetens. Vistelser i en variationsrik miljö bjuder ofta på utmaningar eller strapatser.

Allemansrätten är en förutsättning för friluftslivet och förskolan ger barnen förutsättningar att utveckla kunskap och praktiskt handlande efter dessa rättigheter.

Barnen får en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv som att klä sig rätt, ta hand om sina egna utrustningar och vistas i skog och mark, laga mat över eld/stormkök, gå på upptäcktsfärder och mycket mer. Med stigande ålder utmanas barnen och utfärderna tar barnen längre bort för att uppleva nya äventyr. Tillsammans med barnen använder vi stormkök, luppar, håvar, böcker om djur och natur för att tillsammans utforska naturen och matlagning utomhus.

Vi erbjuder Friluftsfrämjandets barnverksamheter - Skogsskolor som aktivitet en gång i veckan. Innehållet och metodiken har en tydlig progression av friluftsliv och kunskap om naturen. Med hjälp av skogsskolornas verksamheter utmanas och utvecklas barnen utifrån sina egna förutsättningar och behov. Barnen ges möjlighet att utveckla en känsla för-och kunskap om naturen genom positiva upplevelser i olika friluftsmiljöer. De ges förutsättningar för att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och se samband i naturen, vilket sker i autentiska situationer och i praktiskt handlande. Barnen ges också möjlighet att utveckla förståelse och färdighet att göra upp eld, laga mat utomhus och ta ansvar om allt levande. Vi förundras av naturens fenomen tillsammans och det lustfyllda lärandet står tydligt i fokus.

De yngsta barnen går på Skogsknopp. Här bekantar vi oss med naturen genom upptäcktsfärder. Vi möter och bekantar oss med olika djur och insekter som hör hemma i vår svenska natur. Skogsknoppsbarnen samtalar, sjunger, leker, undersöker och dramatiserar kring de olika djuren som de möter. Stort fokus ligger på att lära sig hantera sin ryggsäck och sin packning.

Tre- och fyraåringarna går på Skogsknytte. Här undersöker och utforskar vi naturen kring ”Knyttestället”. Barnens nyfikenhet tas tillvara och upptäckter varvas med planerade och spontana undervisningssituationer där lekar, sånger, ramsor är vanliga inslag. I skogen får barnen motoriska utmaningar och sinnliga upplevelser.

De äldsta förskolebarnen går på Skogsmulle. Här ges barnen möjlighet att prova olika friluftstekniker som att bygga ett läger med vindskydd och att laga mat på stormkök. Barnen upptäcker, utforskar, undersöker, förundras, problematiserar och lär sig om naturvetenskapliga fenomen tillsammans med pedagogerna.