Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogiken

På I Ur och Skur Spetsbergen arbetar vi med lärande som ska stimulera, intressera och aktivera barns erfarande i naturen, då naturen för oss har världens bästa undervisningsmiljö!

Med utgångspunkt i Skollagen (SkolL 2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18) tillsammans med I Ur och Skurs förhållningssätt, arbetssätt och metoder läggs grunden i barnens livslånga lärande.

Vi utgår från utomhuspedagogik med fokus på lek, äventyr och friluftsliv. Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt till undervisning och lärande, där upplevelse och reflektion är bärande i allt vi gör här på Spetsbergen. Vi lägger stor vikt vid att lära oss på autentiska platser och att barnen ska vara aktiva medskapare i sin lärandeprocess – såväl ute som inne. Utbildningen utformas på ett sätt så att barnen provar på, ställer hypoteser, förundras och möjligheter till eget utforskande. Vidare vill vi skapa förutsättningar för barnen att se samband och helheter i sitt lärande, arbeta meningsskapande där erfarenheter tas tillvara samt reflekteras kring tillsammans med andra.

Hos oss är det viktigt med ett upplevelsebaserat lärande, där praktiska erfarenheter tillsammans med boklig bildning utvidgar förståelsen för det som ska läras. Att med hela kroppen få uppleva koordination i en kuperad terräng, uppleva rymd och stabilitet vid kojbygge eller gå på bokstavsjakt i närliggande skog ger möjlighet att fördjupa förståelsen och förutsättningar att komma ihåg kunskapen bättre. Det är viktigt att tänka på att i första hand ge barnen en verklig upplevelse där alla sinnen är med som sedan berikas och utvecklas med ett vidare lärande.

Våra metoder och förhållningssätt utmärker pedagogiken med närvarande, medagerande och medundersökande ledare - vårt medvetna ledarskap. För oss är det viktigt att pedagogen finns nära barnet, är med och undersöker, upptäcker, upplever och agerar tillsammans. Detta möjliggör att vi på förskolan I Ur och Skur Spetsbergen tar vara på både spontana och planerade undervisningssituationer tillsammans med barnen.

Läs mer om vår pedagogik i förskolans verksamhetsbeskrivning ”Vår utbildning

I boken ”I Ur och Skur - Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken” av L. Gustavsson och L. Söderberg (2023) förankras I Ur och Skurs pedagogik till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.