Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv och Friluftsfrämjandets barnskolor

Barnen som går på förskolan Spetsbergen får ta del av friluftsliv och äventyr i olika former. En del av friluftslivet är Friluftsfrämjandets barnverksamhet som vi erbjuder en gång i veckan.

Vi kallar dessa aktiviteter för skogsskolor och innehåll och metodik har en tydlig progression av friluftsliv och kunskap om naturen. Med hjälp av skogsskolornas verksamheter utmanas och utvecklas barnen utifrån sina egna förutsättningar och behov. Barnen ges möjlighet att utveckla en känsla för- och kunskap om naturen genom positiva upplevelser i olika friluftsmiljöer.

De yngsta barnen går på Skogsknopp, där bekantar de sig med naturen genom upptäcktsfärder. De möter olika djur och insekter som hör hemma i vår svenska natur. Skogsknoppsbarnen samtalar, sjunger, leker, undersöker och dramatiserar kring de olika djuren som de möter. Stort fokus ligger på att lära sig hantera sin ryggsäck och medhavda matsäck.

Tre- och fyraåringarna går på Skogsknytte, där undersöker och utforskar naturen. Barnens nyfikenhet tas tillvara och upptäckter varvas med planerade och spontana undervisningssituationer där lekar, sånger och ramsor är vanliga inslag. I skogen får barnen motoriska utmaningar och sinnliga upplevelser.

De äldsta förskolebarnen går på Skogsmulle, där ges barnen möjlighet att prova olika friluftstekniker som att bygga ett läger med vindskydd eller lagar mat på stormkök. Genom gemensamma lekar och sånger främjas gruppkänslan och barnets självförtroende stärks. De upptäcker, utforskar, undersöker, förundras, problematiserar och lär sig om naturvetenskapliga fenomen.

På förskolan I Ur och Skur Spetsbergen möter barnen dessutom vid flera tillfällen Skogsmulle och hans vänner; Laxe, Fjällfina och Nova. Tillsammans hjälper dessa figurer förskolan att arbeta för kunskaper inom friluftsliv, miljöfrågor och vårt arbete mot de globala målen.

Förutom våra skogsskolor vistas barnen utomhus varje dag på vår kuperade gård samt i närliggande skog och ges då förutsättningar för att utveckla intresse för naturvetenskap och se samband i naturen vilket sker i autentiska situationer och i praktiskt handlande. Vistelser i en variationsrik miljö bjuder ofta på olika äventyr med motstånd eller strapatser, barnen uppmuntras till att samarbeta samt att sätta sig in i hur andra barn agerar och tänker. I olika miljöer skapas förutsättningar för barn att öva på skiftande förmågor. Allemansrätten är en förutsättning för friluftslivet och förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla kunskap och praktiskt handlande efter den. Barnen får en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för miljön och sin hälsa.

Barnen får utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv som att klä sig rätt, ta hand om sin utrustning, vistas i skog och mark, laga mat över eld/stormkök, gå på upptäcktsfärder samt uppleva gemenskap runt elden. Barnen upptäcker naturen på förskolans gård och i närmiljön. Med stigande ålder utmanas barnen och utfärderna tar barnen längre bort och de får möjlighet att uppleva nya äventyr. På vintern åker vi buss med de äldsta barnen till Hanvedens ishall för att ha skridskoskola där målet är att på ett lustfyllt sätt utveckla barnens förmågor, motorik samt färdighet och förtrogenhet att åka skridskor.