Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

Friluftslivet är en del av friluftsfrämjandets barnverksamhet och en av kärnprocesserna inom I Ur och Skur.

Friluftslivet erbjuder förutsättningar att utveckla kunskap om sig själv och om naturen. Barnen på förskolan ges möjlighet att utveckla färdigheter inom friluftsliv för att främja lusten till fysisk aktivitet och omsorg om sin hälsa. Friluftslivet ger också barnen förutsättningar att utveckla sin sociala och emotionella kompetens. Vistelser i en variationsrik miljö bjuder ofta på motstånd eller strapatser, barnen uppmuntras till att samarbeta samt att sätta sig in i hur andra barn agerar och tänker. I olika miljöer skapas förutsättningar för barn att öva på skiftande förmågor. Allemansrätten är en förutsättning för friluftslivet och förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla kunskap och praktiskt handlande efter den. Barnen får en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för miljön och sin hälsa. Genom att uppleva friluftsliv utvecklas grundläggande färdigheter som att klä sig rätt, ta hand om sin egen utrustning, vistas i skog och mark, laga mat över eld/stormkök, gå på upptäcktsfärder samt uppleva gemenskap runt elden. Barnen upptäcker naturen på förskolans gård och i närmiljön. Med stigande ålder utmanas barnen och utfärderna tar barnen längre bort och de får möjlighet att uppleva nya äventyr.

Friluftsfrämjandets barnverksamheter

På I Ur och Skur Trehörningen använder vi oss av Friluftsfrämjandets barnverksamheter en gång i veckan. Vi kallar dessa aktiviteter för skogsskolor och innehåll och metodik har en tydlig progression av friluftsliv och kunskap om naturen.

Med hjälp av skogsskolornas verksamheter utmanas och utvecklas barnen utifrån sina egna förutsättningar och behov. Barnen ges möjlighet att utveckla en känsla för- och kunskap om naturen genom positiva upplevelser i olika friluftsmiljöer. De ges förutsättningar för att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och se samband i naturen vilket sker i autentiska situationer och i praktiskt handlande. Barnen ges också möjlighet att utveckla förståelse och färdighet i att göra upp eld, laga mat utomhus och ta ansvar om allt levande.   

På vintern har de äldsta barnen skridskoskola en gång i veckan där målet är att på ett lustfyllt sätt utveckla barnens förmågor, motorik samt färdighet och förtrogenhet att åka skridskor.

De yngsta barnen går på Skogsknopp, där bekantar de sig med naturen genom upptäcktsfärder. De möter olika djur och insekter som hör hemma i vår svenska natur. Skogsknoppsbarnen samtalar, sjunger, leker, undersöker och dramatiserar kring de olika djuren som de möter. Stort fokus ligger på att lära sig hantera sin egen ryggsäck och medhavda matsäck.

Tre- och fyraåringarna går på Skogsknytte, där undersöker och utforskar de naturen kring ”Knyttestället”. Barnens nyfikenhet tas tillvara och upptäcker varvas med planerade och spontana undervisningssituationer där lekar, sånger och ramsor är vanliga inslag. I skogen får barnen motoriska utmaningar och sinnliga upplevelser.

De äldsta förskolebarnen går på Skogsmulle, där ges barnen möjlighet att prova olika friluftstekniker som att bygga ett läger med vindskydd eller lagar mat på stormkök. Genom gemensamma lekar och sånger främjas gruppkänslan och barnets självförtroende stärks. De upptäcker, utforskar, undersöker, förundras, problematiserar och lär sig om naturvetenskapliga fenomen.