Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogiken

Hos oss på I Ur och Skur Miklagård arbetar närvarande, engagerade, nyfikna, aktiva och delaktiga pedagoger som kan bekräfta, stödja och utmana barnen.

Arbetslaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och reflektera över förhållningssätt, värdegrund och metoder. Detta görs hela tiden med barnen i fokus.

Pedagogerna är utbildade inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur. Med fokus på ledarskap, förhållningssätt och metoder för arbetet med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. I Ur och Skurs medvetna ledarskap, 4M, innebär att pedagogen är Medundersökande, Medupptäckande, Medupplevande och Medagerande.

Ledarsynen speglas av ledorden VI KAN. Orden står för att pedagogen är Välkomnande, Inspirerande, Kompetent, Aktiv och Nyfiken.

Arbetet med utomhuspedagogik är en process. Det är en plats där lärande tas tillvara, en metod att lära och en tydlig mening med lärandet. Utomhuspedagogiken bygger på växelverkan mellan ute- och innevistelse, upplevelse och reflektion, och mellan teori och praktik. Genom utomhuspedagogiken visas samband och helheter där upplevelsen är det centrala. Barnet får själv erfara och därigenom skapa sig egna erfarenheter. Barnen blir delaktiga i sin utbildning och utbildningen blir därigenom meningsskapande för barnet.

På vår förskola ges stort utrymme för lek och äventyr. I leken förenas lärande, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barnen får möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning, träna sina muskler, sin balans och smidighet. Genom leken ges barnen möjligheter att utveckla sitt självförtroende, behärska sin kropp, språklig utveckling samt inlevelseförmåga. I leken övas turtagande, samförstånd och ömsesidighet och leken är vägen till social kompetens. Lekens roll är avgörande för lärandet och därför tar vi barns lek på allvar och ger den stort utrymme.

Inom I Ur och Skur är undervisningen upplagd i projekt som utgår från läroplanens mål. Genom det temainriktade arbetssättet ges barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Under det pågående projektet ges barnen möjlighet till att vara med och utforma och ha inflytande i det fortsatta arbetet. Barnen ges förutsättningar att själva tänka, göra och reflektera.