Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

På I Ur och Skur Miklagård använder vi oss av Friluftsfrämjandets barnverksamheter skogsmulle och skogens värld. Vi kallar dessa aktiviteter för skogsskolor och innehåll och metodik har en tydlig progression av friluftsliv och kunskap om naturen.

Med hjälp av skogsskolornas verksamheter utmanas och utvecklas barnen utifrån sina egna förutsättningar och behov. Barnen ges möjlighet att utveckla en känsla för- och kunskap om naturen genom positiva upplevelser i olika friluftsmiljöer. De ges förutsättningar för att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och se samband i naturen vilket sker i autentiska situationer och i praktiskt handlande. Barnen ges också möjlighet att utveckla förståelse och färdighet i att göra upp eld, laga mat utomhus och ta ansvar om allt levande.

De yngsta barnen går på Skogsknopp, där bekantar de sig med naturen genom upptäcktsfärder. Skogsknoppsbarnen samtalar, sjunger, leker, undersöker och dramatiserar kring det som de möter i naturen. Stort fokus ligger på att lära sig hantera sin ryggsäck och sin medhavda matsäck.

Tre- och fyraåringarna går på Skogsknytte, där undersöker och utforskar de naturen kring ”Knyttestället”. Barnens nyfikenhet tas tillvara och upptäckter varvas med planerade och spontana undervisningssituationer där lekar, sånger och ramsor är vanliga inslag. I skogen får barnen motoriska utmaningar och sinnliga upplevelser.

De äldsta förskolebarnen går på Skogsmulle, där ges barnen möjlighet att prova olika friluftstekniker som att bygga ett läger med vindskydd eller laga mat på stormkök. Genom gemensamma lekar och sånger främjas gruppkänslan och barnets självförtroende stärks. De upptäcker, utforskar, undersöker, förundras, problematiserar och lär sig om naturvetenskapliga fenomen.

På vintern går de äldsta barnen på skridskoskola där målet är att på ett lustfyllt sätt utveckla barnens förmågor, motorik samt färdighet och förtrogenhet att åka skridskor. På vintern, om snö finns, tar vi fram skidor och åker på gården. Varje år anordnar vi Miklagårdsloppet där barnen åker skidor eller springer ett lopp för att fira förskolans födelsedag.

Barnen på Miklagård får vid flera olika tillfällen träffa Skogsmulle och hans vänner. Skogsmulles vänner är Laxe som bor vid vattnet, Fjällfina som bor i fjällen och Nova som bor på planeten Tella. Dessa figurer används i vårt dagliga arbete samt i vårt arbete med de globala målen. Skogsmulle och vännerna har alla speciella dagar som vi uppmärksammar på förskolan.