Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Om oss

Mullebo Förskola och Mårtensbergsskolan ligger nära vacker natur i Vendelsö, Haninge kommun. Hos oss får barnen lära om natur, miljö och hållbarhet och prova på olika friluftsaktiviteter. De får ett förhållningssätt till naturen och friluftsliv som de har nytta av hela livet.

Skogen – världens bästa lekplats!

På I Ur och Skur Mullebo arbetar vi sedan 90-talet med I Ur och Skur pedagogik. Vi ger stort utrymme för skapande verksamhet och fri fantasifull lek. Personalen har ett medupptäckande, medupplevande, medagerande arbetssätt som inspirerar barnen. Vi lär oss, leker och upptäcker utomhus på vår egen gård, samt med hjälp av naturen, i skogen, på ängen eller vid vattnet året om. Förskolan består av 4 avdelningar där barnen delas upp efter ålder.

Mårtensbergsskolan

En bra skola är som ett äventyr – varje dag. Mårtensbergsskolan är en liten grundskola med elever från förskoleklass till åk 3. Verksamheten bedrivs av lärare, förskollärare och fritidslärare.

Vår verksamhet bygger på I Ur och Skurs metoder som innebär att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen, året om. Detta gör vi genom att blanda klassrumsundervisning med friluftsliv, natur och miljö i alla ämnen och i all verksamhet när det är möjligt. Vi arbetar i mindre grupper då det ger en god arbetsro.

Maten är en viktig del för oss, bra mat är en förutsättning för inlärning och hälsa.

Mårtensbergsskolan och Mullebos kock förvandlar inte bara skolans luncher till unika upplevelser, utan jobbar också väldigt mycket med att lära barnen vad klimatsmart mat är för något, och vad som är bra för kroppen att äta. Vårt mål på förskolan och skolan är att laga så ekologisk och nyttig mat som möjligt med mycket grönsaker, stor variation och så lite matsvinn som möjligt. 

Rektor

Lina Partti

Mobil: 072-253 66 07

Mejl: lina.partti@iurochskur.se   

Visste du att ...

Visste du att utomhuspedagogik inte innebär att endast förlägga undervisningen utomhus? Mer om pedagogiken