Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

Friluftslivet är en del av friluftsfrämjandets barnverksamhet och en av kärnprocesserna inom I Ur och Skur.

Friluftslivet erbjuder förutsättningar att utveckla kunskap om sig själv och om naturen. Genom friluftslivet ges barnet stora möjligheter till att bygga upp sin egna naturkänsla. Barnen på förskolan ges möjlighet att utveckla färdigheter inom friluftsliv för att främja lusten till fysisk aktivitet och omsorg om sin hälsa. Friluftslivet ger även barnen förutsättningar att utveckla sin sociala och emotionella kompetens.

Barnen ges förutsättningar att sätta sig in i hur andra barn agerar och tänker. Vistelse i naturmiljöer främjar utveckling av samarbetsvilja och samhörighet.

Barnets nyfikenhet, frågor och förundran i naturen ger barnet vägar in till att förstå sammanhang. Ju mer barnet lär sig om naturen ju mer förstår barnet människans roll. När barnet har kommit dit då vill barnet börja ta ställning och påverka. Genom att ta dessa steg får barnet en känsla för naturen och vill värna om den.

Barnen får utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv som att klä sig rätt, ta hand om sin utrustning, vistas i skog och mark, laga mat över eld/stormkök, gå på upptäcktsfärder och mycket mer. Barnen upptäcker naturen på förskolans gård och i närmiljön. Med stigande ålder utmanas barnen och utfärderna tar barnen längre bort och de upplever andra äventyr. Barnen får en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för miljön och sin hälsa.

Barnen utvecklar förmågor som självständighet då de bär sin ryggsäck, packar i och ur och vet med stigande ålder hur man klär sig i olika väder. Tillsammans med barnen används luppar, håvar, skalknivar, sågar, förstoringsglas, aktivitetskort utifrån vilka vi undersöker djurspår, spillning, knoppar, matematik etc.

Friluftslivet leder till kraftfulla positiva effekter på fysisk hälsa till exempel förbättrad kondition, muskelstyrka, koordination och balans (Faskunger, 2020)