Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogiken

På I Ur och Skur Bokskogen utgår vi från en utomhuspedagogik där lärande skapas genom en växelverkan mellan ute- och innevistelse.

Vårt upplevelsebaserade lärande kombinerar upplevelse med reflektion och teori med praktik, vilket ger barnen en djupare förståelse och sammanhang.

Barnen får utforska och skapa egna erfarenheter, vilket gör utbildningen både meningsfull och engagerande. Genom att stimulera flera sinnen samtidigt, som syn, hörsel, lukt, och känsel, ges barnen förutsättningar att befästa kunskaper på flera nivåer. Denna metod förstärker även möjligheterna till bestående minnen och lärande.

Pedagogerna på Bokskogen är inte bara lärare utan också medupptäckare som aktivt deltar i barnens lärandeprocesser. Vi följer Skolverkets läroplan och ser till att varje barn får möjligheter att upptäcka, förundras, pröva och utforska olika kunskapsområden. Vår utbildning är rik på både planerade och spontana aktiviteter som omfattar allt från matematik och språk till naturvetenskap och socialt samspel.

Vår miljö och de material vi tillhandahåller är noga utvalda för att stödja och utmana barnen i deras lärande. Vi använder dagliga samtal för att främja barnens kommunikativa och sociala färdigheter. Under dagen arbetar vi ofta i mindre grupper, vilket ger pedagogerna möjlighet att se och möta varje barn på ett personligt plan.

Genom vårt arbetssätt strävar vi efter att varje barn på I Ur och Skur Bokskogen ska utvecklas till sin fulla potential, med en stark grund av kunskaper och erfarenheter för framtiden.