Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

På I Ur och Skur Bokskogen är friluftslivet en hörnsten i vår pedagogik och en väsentlig del av Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Vi ser friluftslivet som en viktig del för barnen att utveckla både personliga och sociala färdigheter samt en djupare förståelse och respekt för naturen.

Vår förskola erbjuder barnen möjligheter att utforska och utveckla sina fysiska färdigheter genom dagliga aktiviteter i naturen. Detta inkluderar allt från att klä sig rätt för olika väder, ta hand om sin utrustning, till att laga mat över eld eller stormkök. Barnen lär sig att navigera i skog och mark, och genom våra utomhusaktiviteter, såsom upptäcktsfärder och gemenskap kring lägerelden, stärks deras förmåga till samarbete och empati.

Vi utnyttjar allemansrätten som en grund för vårt friluftsliv, vilket ger barnen en praktisk förståelse för deras rättigheter och ansvar i naturen. Vår förskolemiljö och de närliggande naturområdena blir levande klassrum där barnen dagligen interagerar med och lär om den omgivande miljön.

Barnen på I Ur och Skur Bokskogen ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet genom att uppleva och utforska naturen. Vår vision är att varje barn ska lämna Bokskogen med en stark känsla för och kunskap om naturen, rustade för en framtida hållbar livsstil.