Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Om vår Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten på Utsikten skola är till största delen förlagt utomhus. Lek, äventyr, rörelse och friluftsliv är i fokus.

Med läroplanen som grund för fritidshemmet erbjuder vi ett fritidshem som stimulerar utveckling, lärande och en meningsfull fritid. Tillsammans med I Ur och Skurs förhållningssätt och metoder erbjuds eleverna ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken.

Vi har en unik utomhusmiljö, där en stor yta med skogsdungar, ängar, lekplats, backe och bollplan ger eleverna möjlighet att utforska, klättra, bygga, spela, åka längdskidor, pulka m.m. Som granne till Lidingö Vallen ger det oss möjligheten att åka skridskor på vintern och träna friidrott, fotboll på vår och höst. Vi besöker regelbundet Kärleksön, Parkskogen, Grönsta eller Kålltorp vid utflyktstillfällen.

Utsikten skola erbjuder fritids från förskoleklass till årkurs 6. Verksamheten består av 2 delar. Fritids för elever i årskurs f-3 och fritidsklubben för elever i årkurs 4-6. Både fritids och fritidsklubben erbjuder läxhjälp och ett brett urval av aktiviteter under fritidstid. Mellanmål, lagat av vår kock, serveras mellan 14-14.45.

Vi värdesätter den fria leken. Den fria leken stimulerar elevernas motorik, fantasi, kommunikation, samarbete och problemlösingsförmåga. Eftersom fritidstiden till stor del är förlagt utomhus får eleverna hälsofördelarna av att utveckla sin rörelseförmåga och intresset för fysisk aktivitet.

Fritids har en ledarledd aktivitet varje dag kl.15.00 där eleverna kan välja att delta. Dessa skapas utifrån elevernas egna önskemål. Det kan vara skapande, målning, sagostund, täljning, eldning, sy, SPA, fotboll, längdskidor m.m. Många aktiviteter syftar till att skapa glädje och nyfikenhet samt utveckla kreativa förmågor. Med gruppstärkande aktiviteter hjälper vi eleverna att utveckla sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Fritidsklubben har även de ett högt elevinflytande och utgår till stor del utifrån elevernas intressen. Friluftslivet får ta plats på framförallt två längre aktivitetsdagar i veckan. Fritidsklubben har större möjlighet till inomhusvistelse. Ansökan till fritidsklubben för 4-6 behöver förnyas varje termin.

Våra andra verksamheter

Utsiktens förskola

Vill du veta mer om Utsiktens förskola?

Besök sidan

Utsiktens Skolverksamhet

Vill du veta mer om I Ur och Skur Utsiktens skolverksamhet?

Besök sidan