Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Äventyr

I Fjärås har vi flera skogsplatser som vi besöker flera gånger per vecka. De olika platserna erbjuder varierande utmaningar såsom att klättra i berg, konstruktion i form av t ex kojor mm.

Avdelningarna på Sandö har en större gård för lek och utforskande således har de skogsdag en gång per vecka. De äldre barnen har sin skogsplats en promenad bort från förskolan där vi får uppleva närhet till berg, klättra i träd och utforska en bäck som rinner vid utkanten av vår lägerplats. Här finns många mindre "rum" och kojor så barnen får upplevelsen av att vara ifred och kan även hälsa på varandra i leken. Vi har också en skogsplats närmare förskolan där vi strävar att de yngre barnen får besöka en gång per vecka.

 

Med oss till skogen har vi alltid med oss våra naturväskor som är packade med olika verktyg, rep, skapande och undersökande material. Allt för att barnen ska ges möjlighet att få utforska och experimentera tillsammans och med hjälp av alla sina sinnen.

Genom att vi återvänder till samma platser följer vi hur våra skogsplatser förändras under årets gång.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö-18)