Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Ansökan

Ansök om plats hos oss

Kö och turordning

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (Skollag 2010:800 8 kap 3-7 §§ samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (Prop 2009/10:165).

Om det inte finns plats för alla sökande till en förskole enhet ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskole enheten är belägen godkänner, 8kap.19 § i skollagen.

Kommunens prioritets ordning är:
• Barn med rätt till plats enligt 8kap. 5,7§§ skollagen, (barn i behov av särskilt stöd och barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt).
• Ködatum
• Syskon förtur

Placeringsförfarande

Förskolan erbjuder platser enligt turordning till vakanta platser.
Då plats ej har kunnat erbjudas till önskat placerings datum, meddelas vårdnadshavaren.