Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Ansökan

Ansök om plats hos oss. Information om kö- och turordning kan du hitta under formuläret.

Ansök om plats på Sälungens förskola

Barnets för- och efternamn*:
Barnets personnummer (10 siffror)*:
Önskat startdatum*:
Vistelsetid, antal timmar*:
Namn på syskon som idag är placerade på förskolan:
Namn på syskon för framtida placering:
Önskat startdatum för syskon (en ny ansökan ska även skickas in för syskonet):

Vårdnadshavare 1 för- och efternamn*:
Vårdnadshavares personnummer (10 siffror)*:
Telefon hem / Mobiltelefon*:
Telefon arbete:
E-postadress*:
Adress*:

För- och efternamn vårdnadshavare 2 (frivilligt):
Personnummer (10 siffror):
Telefon hem / Mobiltelefon:
Telefon arbete:
E-postadress:
Adress:
Hur hittade du till oss?*
Om ni inte fått en bekräftelse på mottagen ansökan inom en vecka, vänligen maila salungen2@telia.com

Kö och turordning

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (Skollag 2010:800 8 kap 3-7 §§ samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (Prop 2009/10:165).

Om det inte finns plats för alla sökande till en förskole enhet ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskole enheten är belägen godkänner, 8kap.19 § i skollagen.

Kommunens prioritets ordning är:
• Barn med rätt till plats enligt 8kap. 5,7§§ skollagen, (barn i behov av särskilt stöd och barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt).
• Ködatum
• Syskon förtur

Placeringsförfarande

Förskolan erbjuder platser enligt turordning till vakanta platser.
Då plats ej har kunnat erbjudas till önskat placerings datum, meddelas vårdnadshavaren.