Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

På I Ur och Skur är friluftslivet en central del av vår pedagogik och en kärnprocess inom vår barnverksamhet. Vi ser friluftslivet som en grundläggande förutsättning för att utveckla barnens kunskaper om både sig själva och naturen.

Genom friluftsliv får barnen på vår förskola möjlighet att utveckla värdefulla färdigheter som främjar en livslång lust till fysisk aktivitet och ett ansvarsfullt förhållande till sin egen hälsa. Dessutom bidrar dessa aktiviteter till barnens sociala och emotionella utveckling. I den variationsrika miljön som naturen erbjuder, möter barnen utmaningar som kräver samarbete och empati, vilket hjälper dem att förstå och respektera hur andra tänker och agerar.

Allemansrätten är en grundpelare i vårt friluftsliv, och det är viktigt för oss att barnen inte bara lär sig dess principer utan också hur de praktiskt kan tillämpa dessa i sin vardag. Genom att vistas i skog och mark och genom att delta i aktiviteter som matlagning över öppen eld eller stormkök och gå på upptäcktsfärder, utvecklar barnen en djupare relation till naturen.

Vi ser till att varje barn får uppleva naturen regelbundet, inte bara på förskolans gård utan också i den bredare närmiljön. Med åldern ökas även utmaningarna och äventyren som vi erbjuder, vilket tar barnen på längre utflykter och ger dem möjlighet att upptäcka nya platser och erfarenheter.

Vårt mål är att varje barn genom friluftslivet ska få en stark grund för att utveckla en hållbar livsstil, med respekt för både miljön och sin egen hälsa.