Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Vad ingår i ett licensavtal med I Ur och Skur

Vad ingår i ett licensavtal med I Ur och Skur

När en enhet skriver ett licensavtal med I Ur och Skur utveckling har både enheten och I Ur och skur bundit sig till åtaganden:

I Ur och Skur Utveckling åtar sig att;

  • erbjuda stöd till utbildning/undervisning med I Ur och Skurpedagogiken genom samtal, utbildning och dokument
  • erbjuda utveckling av I Ur och Skurpedagogiken genom tillgång till nätverk, möten, utbildningar, kompetensutveckling, konferenser och information
  • erbjuda samarbetspartner och företagsavtal
  • genom Nätverksansvariga, utveckla och sprida utveckling av pedagogiken till verksamheten
  • arbeta fram avtal som ger mervärden.
  • Friluftsfrämjandets verksamhetsmaterial blir tillgängligt som verktyg genom medlemskapet
  • ta fram litteratur, forskning och material till stöd för I Ur och Skurpedagogiken och arbetet.
  • ge tillgång till egen webbsida inom I Ur och Skur Utvecklings webb

Enheten med licensavtal åtar sig att;

• avtal tecknas med rektor och huvudman

• lärare och övrig personal skall genomgå grundutbildning I Ur och Skur, vid start 25 % och inom en treårsperiod ska en 75 procentig utbildningsnivå nås och sedan upprätthållas.

• lärare och övrig personal ska gå Friluftsfrämjandets ledarutbildningar för de verksamhetsgrenar de leder t.ex.

barnledarutbildning: Skogsmulle- Skogsknytte- och Skogsknopp, strövare samt utifrån geografiska förutsättningar och is- och snötillgång även barnskridsko- och barnskidledarutbildning.

• bedriva utbildningen i enlighet med läroplaner och I Ur och Skurpedagogiken. I Ur och Skurpedagogiken ska genomsyra hela utbildningen och att dessa förankras hos vårdnadshavare.

• integrera Friluftsfrämjandets verksamhetsgrenar i utbildningen.

• delta på nätverksmöten minst en gång per år med sitt nätverk och ta del av utbildningar

• tillse att alla lärare och övrig personal är medlemmar i Friluftsfrämjandet för att få tillgång till Friluftsfrämjandets materialbank och utbildningar vilka I Ur och Skurpedagogiken inkluderar samt få inlogg till I Ur och Skurs webb.

• informera vårdnadshavare om Friluftsfrämjandets verksamhet och om fritt medlemskap (samtycke för barnens medlemskap)

• årligen uppdatera verksamhetsfakta till Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling, enkät skickas via mejl.

• årligen erlägga Friluftsfrämjandet I Ur och Skurs fastställd licensavgift, utställd på antal barn, debiteras i början av varje år, 2022-01-01, 90:- + moms/barn och år.