Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Om oss

I Ur och Skur Myrstacken ligger naturskönt i en renoverad sekelskiftsvilla i Sanatorieskogen, med närhet till sportanläggning samt strövområden med vacker och varierande natur.

Idag består Myrstacken av en förskola med plats för 48 barn i åldrarna 1-6 år. I Ur och Skur är Friluftsfrämjandets barnverksamhet på heltid, där grunden utgörs av att ge barn friluftsliv genom naturupplevelser i grupp året om.

I Ur och Skur Myrstacken erbjuder barnen miljöer både ute och inne som bjuder in till kreativitet, fantasi, motoriska utmaningar, lek och lärande. Ute- och innemiljön är genomtänkt och utvecklas hela tiden utifrån vår verksamhet samt utifrån barnens behov och intressen. Vi utgår från aktuell forskning i förskolans arbete att utveckla miljön. Våra utemiljöer kan även ligga i nära anslutning till förskolans gård, då vi på I Ur och Skur även använder vår närmiljö i undervisningen. Vi erbjuder barnen undervisning på autentiska platser dvs på dess naturliga plats. På I Ur och Skur Myrstackens gård finns små skogsområden, planteringslådor, sandlådor, några fasta redskap och flera små bänkar, små hus, buskage och kullar att leka i. Just utanför staket så ligger skogen med både barrskog och lövskog i varierande terräng där vi har möjlighet att vistas dagligen. Detta är ett friluftsområde med många leder, stigar och vindskydd med eldstäder. Grupper kan även bege sig en bit från förskolan för att möta på andra biotoper som äng, bäck, damm och skidspår.

Då vi arbetar utifrån ett upplevelsebaserat lärande har valet av plats stor betydelse. Platsen används som ett verktyg för att förstärka upplevelsen och lärandet. Pedagogerna växlar under dagen mellan olika undervisningsmiljöer som t.ex. utomhus, inomhus, gården, skogen eller andra platser i vår närmiljö.  

Både ute och inne använder vi oss i stor utsträckning av löst material som ger barnen möjligheter till kreativitet och främjar barnens fantasilek. Inomhusmiljön är ett komplement till vår utomhusmiljö. De projekt och aktiviteter som barnen arbetar med synliggörs i såväl ute som innemiljön. Förskolans innemiljö erbjuder platser för stunder med lugn och reflektion. På hemvisterna finns bland annat lego och byggmiljöer samt hemmiljö, spel och experimentmaterial.  

Ledning och organisation 

Huvudman: Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB 

Rektor:
Sandra Eriksson 

Avdelningar, barngruppens storlek och sammansättning, personaltäthet och personalsammansättning: 

I Ur och Skur Myrstacken har 5 avdelningar med 48 barn sammanlagt. Förskolan har 10 anställda varav 1 är lärare för yngre år, 5 är förskollärare, 3 är barnskötare och 1 är kock.   

Förskolans öppettider är 6.00-18.00 

Organisation

Rektor:
Sandra Eriksson som finns på plats på förskolan och leder arbetet med stöd från huvudman. 

Arbetslagsledare:
Jenny Hultin och Moa Asp