Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Hållbar utveckling för Kommuner

För kommuner och privata huvudmän som prioriterar hållbar utveckling, miljömedvetenhet, att motverka stillasittande och värdesätter ett rikt friluftsliv samt värnar Allemansrätten, erbjuder I Ur och Skur ett professionellt ledarskap och en välgrundad pedagogik med beprövad erfarenhet.

Vi har erfarenhet av att renovera och anpassa lokaler till förskolor, skolor och vi driver förskolor och skolor i flera kommuner i landet som huvudman.

I Ur och Skur erbjuder även utbildning av pedagoger och hjälper till med implementering av vår pedagogik på förskolor, skolor och fritidshem, samt på enskilda avdelningar – allt inom ramen för ett licensavtal. Vår pedagogik är i enlighet med Skolverkets Läroplan för förskolan (Lpfö 18, 2018) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2022).

Hållbar utveckling och miljömedvetenhet genomsyrar allt vi gör på I Ur och Skur.

FF-pedagogik1.jpg

Vi arbetar strukturerat och målmedvetet med en handlingsplan där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet sammanvävs med barnkonventionen och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom att prägla barnens utbildning med en positiv framtidstro, lär vi dem ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivning och de samhälleliga processer som påverkar den.

Friluftslivet och Allemansrätten är centrala delar av I Ur och Skurs pedagogik. Vi arbetar metodiskt och strukturerat med att gradvis öka barnens naturkunskap och friluftsteknik i en naturlig progression. Barnen får möjlighet att uppleva, utforska och undersöka naturen, samtidigt som de lär sig att respektera Allemansrätten och värna om miljön.
Rörelse är en viktig del av vår verksamhet. Med I Ur och Skurs pedagogik får barnen möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom fysiska aktiviteter i olika naturmiljöer. På så sätt motverkar vi den stillasittande trenden som är alltmer utbredd i samhället.

I Ur och Skurs ledarskap bygger på att samtliga lärare, förutom adekvat utbildning, har genomgått vår och Friluftsfrämjandets ledarutbildningar. Kompetensutveckling sker kontinuerligt, både inom och utanför organisationen. Vårt ledarskap innebär att barnen både är aktiva i sin läroprocess och får möjlighet att omsätta sina kunskaper i verkliga sammanhang.

Lärarna inom I Ur och Skur arbetar med ett medvetet ledarskap där de, tillsammans med barnen, upptäcker, undersöker, upplever och agerar i olika situationer.

rorelse2.jpg

Friluftsfrämjandet och I Ur och Skurs ledarsyn – Vi Kan – ger lärarna vägledning i bemötande. Det innebär att vara välkomnande, inspirerande, kompetent, aktiv och nyfiken.

Vi ser vårt samarbete med både privata aktörer och kommuner som en viktig del av arbetet för att skapa en mer hållbar och rörelseglad framtid för barn och unga. Genom att erbjuda utbildning, stöd och professionellt ledarskap inom områden som hållbar utveckling, miljömedvetenhet, friluftsliv och Allemansrätten, bidrar I Ur och Skur till att skapa en grund för barnen att växa och utvecklas på ett hälsosamt och ansvarsfullt sätt.
För mer information om I Ur och Skur och hur vi kan stödja er i arbetet med att skapa en mer hållbar, aktiv och naturmedveten framtid för barn och unga, vänligen kontakta oss.

Vi ser fram emot att samarbeta med er för att tillsammans göra skillnad för kommande generationer och skapa ett samhälle där miljömedvetenhet och friluftsliv står i centrum.
Tillsammans kan vi bygga ett starkare och mer hållbart samhälle där barn och unga får möjlighet att utvecklas och trivas i en miljö präglad av respekt för naturen. Det vi lär oss att tycka om som små, är vi rädda om och värnar som vuxen.

Med I Ur och Skurs pedagogik, ledarskap och erfarenhet kan vi bidra till en positiv förändring och en mer hållbar framtid för alla.

ius-web-start.jpg

I Ur och Skur - För en hållbar och aktiv framtid för barn och unga!

Vi erbjuder professionellt ledarskap och en välgrundad pedagogik med fokus på hållbar utveckling, miljömedvetenhet, friluftsliv och Allemansrätten.

Vi anpassar och driver förskolor och skolor i samarbete med både kommuner samt privata aktörer och utbildar pedagoger. Låt oss tillsammans skapa en mer hållbar, aktiv och naturmedveten framtid för kommande generationer.

Kontakta oss för mer information!
info@iurochskur.se
tel: 0728-560120