Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

Barnen som går på I Ur och Skur får ta del av friluftsliv i olika former. En del av friluftslivet är Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Friluftslivet erbjuder förutsättningar att utveckla kunskap om sig själv och om naturen.

Barnen ges möjlighet att utveckla färdigheter inom friluftsliv för att främja lusten till fysisk aktivitet och omsorg om sin hälsa. Friluftslivet ger barnen förutsättningar att utveckla sin sociala och emotionella kompetens.

Barnen får en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för miljön och sin hälsa.

Barnen får utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv som att klä sig rätt, ta hand om sin egen utrustning, vistas i skog och mark, laga mat över eld/stormkök, gå på upptäcktsfärder samt uppleva gemenskap runt elden. Barnen upptäcker naturen på våra gårdar och i närmiljön. Med stigande ålder utmanas barnen och utfärderna tar barnen längre bort och de får möjlighet att uppleva nya äventyr.


Vi använder oss av Friluftsfrämjandets barnverksamheter en gång i veckan. Vi kallar dessa aktiviteter för skogsskolor och innehåll och metodik har en tydlig progression av friluftsliv och kunskap om naturen.

De yngsta barnen går på Skogsknopp, där bekantar de sig med naturen genom upptäcktsfärder. De möter olika djur och insekter som hör hemma i vår svenska natur. Skogsknoppsbarnen samtalar, sjunger, leker, undersöker och dramatiserar kring de olika djuren som de möter. Stort fokus ligger på att lära sig hantera sin egen ryggsäck och medhavda matsäck.

Tre- och fyraåringarna går på Skogsknytte, där undersöker och utforskar de naturen kring ”Knyttestället”. Barnens nyfikenhet tas tillvara och upptäcker varvas med planerade och spontana undervisningssituationer där lekar, sånger och ramsor är vanliga inslag. I skogen får barnen motoriska utmaningar och sinnliga upplevelser.

De äldsta förskolebarnen går på Skogsmulle, där ges barnen möjlighet att prova olika friluftstekniker som att bygga ett läger med vindskydd eller lagar mat på stormkök. Genom gemensamma lekar och sånger främjas gruppkänslan och barnets självförtroende stärks. De upptäcker, utforskar, undersöker, förundras, problematiserar och lär sig om naturvetenskapliga fenomen.

På förskolan möter barnen vid flera olika tillfällen Skogsmulle och hans vänner: Laxe som bor vid vattnet och värnar om naturen i och kring vattnet. Fjällfina som bor i fjällen och Nova som lever på planeten Tella. Dessa figurer används bland annat i vårt arbete med de globala målen. Skogsmulle och vännerna har alla speciella dagar som vi uppmärksammar på förskolan.